moderna-stambeno-poslovna-zgrada-u-radovicima-tivat-kamena-fasada

IS BUILDING

Stambeno poslovna zgrada

Projekat: Stambeno poslovni objekat
Status: Idejno rešenje i glavni projekat
Lokacija: Tivat,Crna Gora
Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin
Saradnici: Mirjana Ardalić, Srđan Lutovac
Godina: 2021
Površina: 2060 m2

Objekat je lociran u centru naselja Radovići. Naselje Radovići koje se nalazi na poluostrvu Luštica ima u fragmentima zadržanu tradicionalnu arhitekturu ambijentalnih cjelina koje čine nepravilno pozicionirane kamene kuće sa okućnicama. Sama pozicija objekta je preko puta pošte, dok se u blizini nalaze škola, dom zdravlja i nekoliko objekata višeporodičnog stanovanja. Upravo ova dvojnost je poslužila kao koncept za predmetni objekat. Tako je objekat vizuelno raslojen horizontalno, na način da je donji dio objekta poslovno stambeni, monovolumen u bijeloj boji, koji predstavlja  jaku bazu na kojoj se oslanja gornji dio objekta, a ujedno i predstavlja odgovor na mikrolokaciju koja teži stvaranju urbane strukture – centra naselja.

Opširnije

Gornji dio objekta ima slobodniju formu, koja oponaša ambijentalne cjeline šireg dijela naselja kao i cijelog poluostrva, na način da je forma vizuelno razbijena na 6 kamenih kuća male spratnosti i silueta sličnih tradicionalnim kućama podneblja u kombinaciji dvovodnih i jednovodnih kosih krovova.

#arhitektura #tivat #budva #arhitekturacrnagora #arhitektonskistudio #arhitekta