stambeni-objekat-kuća-ponta-kamena-fasada-prva-linija-do-mora-prvi-prikaz

PONTA house

Porodična kuća

Projekat: Projekat: Stambeno poslovni objekat
Status: Idejno resenje i Glavni Projekat
Lokacija: Tivat,Montenegro
Autori: Branko Lutovac, Ana Micic Moracanin
Godina: 2019
Povrsina: 200m2

Specifična lokacija objekta, koja sa jedne strane izlazi na obalu mora dok se sa druge strane  graniči sa šetalištem zahtijevala je dvojako tretiranje objekta u odnosu na stranu na koju izlazi. Trebalo je stvoriti objekat koji će svojom formom da odgovara stambenom prostoru na obali mora, dok svojom drugom stranom treba da zadovolji ozbiljnost koju sa sobom nosi poslovanje tik uz šetalište. Pokušalo se postići prožimanje ove dvije funkcije sa odabirom materijala na fasadi. Dio ka šetalištu je obložen lomljenim luštičkim kamenom u tradicionalnom slogu, dok je stambeni dio, tj dio ka moru naglašen sa bijelim horizontalama koje objektu daju vizuelno olakšanu strukturu. Kompletna vizuelna cjelina je dobijena prožimanjem bijelih horizontala kroz kameni dio objekta. Prilikom pozicioniranja objekta cilj je bio ostvariti što slobodnije poglede koji se otvaraju na Bokokotorski zaliv. S obzirom na specifičnost lokacije i to se postiglo pozicioniranjem otvora, dnevne sobe i terase ka plaži i moru.

#arhitektura #tivat #budva #arhitekturacrnagora #arhitektonskistudio #arhitekta

Opširnije