konkurs-idejno-rješenje-prostor-kod-motela-vodice-i-javna-česma-pljevlja

Prostor kod motela Vodice i javna česma – II nagrada

Projekat: Prostor kod motela Vodice i javna česma – II nagrada

Lokacija: Pljevlja

Klijent: Opština Pljevlja

Autori: Branko Lutovac, Jasmina Salković, Gojko Mitrović

Saradnici: /

Godina projektovanja: 2016

Ukupna površina:

Kao odgovor na, konkursom zadati uslov da “arhitektonsko  i  urbanističko  rjesenje  kompleksa  mora  težiti  uklapanju  u  postojeću  ambijentalnu i formiranu urbanu strukturu parka”, težilo se rješenju koje se odlikuje kontrastom između novih, arteficijelnih, urbanih poteza naspram prirodnog, zelenog, zatečenog ambijenta. Rezultat toga je minimum intervencija u prostoru, koje ne bi zasjenile kvalitet naslijeđene priirodne atmosfere  parka “Vodice”.

Opširnije

Šetalište.

Prvobitna ideja rodila se kroz zamisao da sjenka koju na ulici pravi krošnja drveta postoji tokom cijele godine. Drugi važan elemenat bio je postići doživljaj hodanja po ćilimu, psihološki doživljaj toplog, kroz elemenat tradicionalne prostirke. Zajednički imenilac ova dva doživljaja, vizuelnog i psihološkog, je stilizovana geometrizovana sjenka drveta, koja se realizuje u vidu trogaonih ploča. Pri tome se, adekvatnom upotrebom boje, nudi odgovor za kolski, pješački i biciklistički sobraćaj. Tako se gustina zelenih troglova (pješački saobraćaj) povećava sa približavanjem česmi, odnosno sa udaljavanjem od kolskog i biciklističkog saobraćaja.

Česma.

Osnovna ideja za pozicioniranje nove česme oslanja se na ukorijenjeno narodno shvatanje “prelaska preko vode” kojim se “prlja voda”. Ponuđenim rješenjem oslobađa se prostor ispred same česme, koji postaje mjesto za sjedenje, razgovor, ašikovanje, “čekanje na vodu”… Ideja za objekat česme rodila se iz težnje za pomenutim kontrastom u percepciji prostora. Dematerijalizacijom stijenske mase dobija se pročišćena forma, pa se objekat česme svodi na čeličnu / žičanu skulpturu u prostoru, sa minimalistički tretiranim koritom, u vidu dvije naglašene linije koje dominiraju parterom.

Mostovi.

Osim tretmana koji uključuju obradu popločanja na mostovima, ograde, sakrivanje postojećih kablova itd… zamisao je bila postići gradaciju u prostoru nizanjem mostova, koji pripadaju različitim istorijskim razdobljima. Tako se hronološki nižu postojeći kameni, zatim betonski i novi čelični most. Novim mostom se ostavruje kružna veza i kontinuitet u prostoru: šetalište, česma, most, sjedenje u prirodi, i opet šetalište.

#arhitektura #tivat #budva #arhitekturacrnagora #arhitektonskistudio #arhitekta