luksuzna-porodična-vila-u-bogišićima-poluatrijum-zelenilo-šuma-prvi-prikaz

THE BALANCE

Porodična vila

Projekat: Stambeni objekat
Status: Idejno resenje i glavni projekat
Lokacija: Tivat,Montenegro
Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin
Saradnici: Srđan Lutovac, Gojko Mitrović, Mirjana Ardalić
Godina: 2020
Površina: 335 m2

Ideja je da se dvojni objekat smjesti pod jedan krov. Međutim tretman krova daje identitet arhitekturi tj objektu koji se nalazi u šumi. Krov je riješen na način da se prave proboji kroz koje će se prožimati zelenilo. Tako će se struktura dvojne kuće razbiti i uklopiti u zeleni ambijent. Krov tako postaje olakšan, zelenilo uvučeno u objekat i kontakt prirode i korisinka objekata postaje potpun. Krov je kosi sa završnom obradom u crijepu, što u kombinaciji sa probojima i zelenilom ostvaruje dobru uklopljenost u postojeći ambijent.

Opširnije

Na prvom spratu se nalaze spavaće sobe, i s obzirom da je pogled na more ostvariv sa te etaže, forma objekta je prilagođena ostvarivanju što boljih vizura. Lokacija je uzanog oblika i užim dijelom ostvaruje poglede na more, iz tog razloga dio sprata je konzolno ispušten bočno da bi hvatao poglede.

Iz prizemlja se ne ostvaruju pogledi na more ali je kvalitet boravka u zelenilu ispotenciran. Dnevna soba je pozicionirana da izlazi na južnu i sjevernu baštu. Uz južnu baštu se nalazi bazen koji je okružen visokim rastinjem koje se nalazi oko parcele. Sjeverna bašta je funkcionalno objekat razdvojila na dva dijela, tako da postaje tačka susreta, a ujedno i tampon zona između dvije stambene jedinice.

 

Sjeverna bašta je pogodna da se u njoj organizuje dešavanje kad jako zapadno sunce onemogućava ugodan boravak na južnoj bašti. Na sjevernu baštu, poluatrijum, izlaze dnevne sobe od obije stambene jedinice. Spavaće sobe takođe imaju pogled i kontakt sa sjevernom baštom, posebno naglašen staklenim djelovima i visokim rastinjem čija krošnja je u direktnoj vezi sa prvim spratom. Poseban kutak na spratu je u hodniku gdje je smještena biblioteka iz koje se kroz staklenu fasadu pružaju pogledi na krošnju drveta.

Fasada ka ulici je istretirana tako da se u prizemlju oslobađa od otvora, dok se na spratu formira tampon zona od zelenila kojom se ostvaruje privatnost i smanjuje buka koja dolazi sa ulice.

 

#arhitektura #tivat #budva #arhitekturacrnagora #arhitektonskistudio #arhitekta