vila-erceg-stambeni-objekat-u-tivtu-kamena-fasada-primorska-arhitektura

Vila Erceg

Porodična vila

Projekat: Stambeni objekat

Lokacija: Tivat

Klijent: /

Autori: Branko Lutovac, Ana Mičić Moračanin

Saradnici: /

Godina projektovanja: 2019

Ukupna površina: 650m2

Koncept je prostekao iz specifičnosti same lokacije, kao i okruženja. Na predmentnoj lokaciji i na lokaciji do, nalazila se dvojna, kamena, oronula kuća. S obzirom da su dva vlasnika i da su oba imala želju da im naš studio projektuje odvojene objekte, svakom na svojoj parceli, odlučili smo se da nam polazište za koncept bude pokušaj da stvorimo vizuelnu cjelinu i povezanost. S obzirom na okolni kontekst u kojem su uglavnom usitnjene strukture porodične kuće, odlučli smo da objekte razudimo, na način da prate konfiguraciju terena, kaskadnim smicanjem.

Opširnije

Takođe, pokušali smo da stvorimo grupnu formu usitnjenih struktura koje će praviti zajedničku kompoziciju sačinjenu od elemenata naslonjenih na savremenu interpretaciju vernakularne arhitekture podneblja. Kamen koji je bio na fasadi stare kuće iskorstili smo za dio objekta koji je predviđen da bude novi dom za vlasnike parcele i tako dodatno potcrtali memoriju mjesta i emotivnu komponentu investitora. S obzirom da je lokacija u nagibu prema sjeveru položajem usitnjenih struktura smo, što je više bilo moguće, objekat orijentisati prema jugu i zapadu. Bazen se nalaze iza kuće, na južnoj starani parcele, koja ujedno omogućava najveću privatnost i osunčanost.

#arhitekturativat #budva #arhitekturacrnagora #arhitektonskistudio #arhitekta